Integrable deformations

Tento projekt je zaměřen na aplikaci metod používaných v integrabilních systémech v dvou dimensionálních sigma modelech s důrazem na použití při studiu AdS/CFT holografické duality. Hlavní cíl je najít systémy, které mají exaktní řešení, a které tedy mohou přispět k detailnímu pochopení, jak holografická dualita pracuje.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.