Využití supramolekulárních interakcí ke zlepšení fotodynamických vlastností fotosensitizérů

Investor logo
Project Identification
GA20-09212S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University

Projekt je zaměřen na využití supramolekulárních interakcí mezi objemnými hydrofilními kukurbiturily a adamantylamino skupinami, které budou připojeny na různé fotosensitizéry (PS) jako substituenty za účelem zhodnotit, zda se tato strategie může stát obecným přístupem ke zlepšení fotodynamických vlastností. PS budou vybrány z několika skupin, což lze považovat také za parciální cíle projektu: ftalocyaniny, subftalocyaniny, bor-dipyrromethenová barviva (BODIPY). Předpokládá se, že tvorba komplexu zlepší rozpustnost ve vodě, sníží náchylnost k agregaci a v důsledku dojde ke zlepšení účinnosti ve fotodynamické terapii. Zvolený přístup je založen na racionálním návrhu, který povede k velmi stabilním supramolekulárním interakcím mezi hostem a hostitelem, u kterých se předpokládá, že nebude docházet k disociaci ani při nanomolárních koncentracích. Projekt zahrnuje jak syntézu cílových PS, zkoumání jejich supramolekulárních interakcí a fotofyzikálních vlastnosti, tak i testy na fotodynamickou aktivitu in vitro na nádorových buňkách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.