Monofunkcializované bambusurily a jejich supramolekulární vlastnosti

Investor logo
Project Identification
GA20-13922S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Bambusurily jsou makrocykly, které mají schopnost vázat různé anorganické a organické anionty s mimořádnou afinitou a selektivitou v různých rozpouštědlech. Do dnešního dne byly připraveny pouze persubstituované bambusuril, což výrazně omezuje selektivní modifikaci těchto makrocyklů a následně i jejich další použití. Náš projekt bude studovat přístupy vedoucí k přípravě monofunkcializovaných bambusurilů. Tyto bambusurily nesoucí jednu funkční skupinu budou dále modifikovány a u vzniklých konjugátů budou studovány jejich supramolekulární vlastnosti tak, aby byl demonstrován jejich aplikační potenciál např. pro detekci a transport aniontů.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.