Project information
Inovace demonstračních experimentů z optiky

Project Identification
MUNI/FR/1198/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je inovovat a rozšířit sbírku demonstračních experimentů v přednášce předmětu Kmity, vlny, optika (F3060). Část projektu je zaměřena na nákup vybavení pro demonstraci optických experimentů na magnetické tabuli. Pořízené vybavení a výsledky bude možné využít i v dalších předmětech. Vybrané experimenty budou také využity v rámci přípravy mojí disertační práce, ve které pracuji na vytvoření nové alternativní učebnice fyziky pro gymnázia.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.