Inovace studia fyziky plazmatu - vytvoření kurzu "Plazma a environmentální technologie" pro DSP a NMgr. (PlazmaEnviTech)

Project Identification
MUNI/FR/1149/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Environmentální aspekty lidské činnosti, hodnocení jejich dopadů a mitigace nabývají na celosvětovém významu. Plazmové technologie jsou intenzivně studovány jako vhodná, environmentálně příznivá technologická alternativa. Projekt mapuje tuto důležitou oblast fyziky plazmatu. Výstupem bude nový volitelný předmět "Plazma a environmentalní technologie" nabízený primárně studentům oborů fyzika plazmatu (NMgr. a DSP). S ohledem na mezioborové vazby bude však atraktivní i pro studenty ostatních oborů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.