Project information
Příprava učebního textu Akademické dovednosti pro geology

Project Identification
MUNI/FR/1187/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Akademické dovednosti jako základ každé vědecké práce mají svá oborová specifika. Cílem projektu je příprava učebního textu pro povinný kurz „Akademické dovednosti pro geology“ (bakalářské studium). Studijní podklad oborově pokrývající speciálně geologické vědy dosud není k dispozici a bude tedy jedinečným výstupem. Text bude zahrnovat pravidla jazyková, citační, typografická i metodická. Finální verze bude mít podobu interaktivního PDF, které bude umístěno v učebních materiálech v ISu MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.