Problémy z matematické analýzy (PROBMATAN)

Project Identification
MUNI/FR/0893/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je vznik odborného textu, který bude vhodně doplňovat základní přednášky z matematické analýzy o další zajímavé okruhy k prohloubení znalostí (nadaných) studentů. Tyto okruhy budou zahrnovat především oblast teorie funkcí, přesahy do jiných partií vysokoškolské matematiky a aplikace řešitelné pomocí teorie probírané v různých kurzech z matematické analýzy. Zahrnuta budou rovněž témata, která se nyní nevyučují v žádném předmětu realizovaném na MU.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.