Project information
Inovace a podpora povinných a povinně volitelných předmětů nového studijního programu Ochrana přírody (Podpora studijního programu Ochrana přírody)

Project Identification
MUNI/FR/0909/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navržený projekt zkvalitní výuku ve čtyřech předmětech nově akreditovaného studijního programu Ochrana přírody. Jeho cílem je (1) v rámci povinného předmětu nově zaváděného do výuky začlenit externí experty, kteří zprostředkují své zkušenosti z praxe, (2) částečně internacionalizovat výuku tvorbou anglických studijních materiálů ke dvěma předmětům a (3) v rámci terénního cvičení propojit studenty obou studijních směrů při sběru a analýze kvantitativních dat v ekologii společenstev.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.