Project information
Buněčná a molekulární biologie pro Biomedicínské vědy

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/0951/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem tohoto projektu je získávat nové vědecké informace z biomedicínsky orientovaných výzkumných témat, která mají potenciál objasňovat podstatu lidských onemocnění. Půjde přitom o aplikaci metod molekulárně-biologických, molekulárně-genetických a metod buněčné biologie. Na výzkumu se budou podílet všechny samostatné vědecké týmy Biologického ústavu LF MU disponujícími odlišnými výzkumnými tématy a nástroji. Kláíčovou součástí projektu je zapojení doktorských a magisterských studentů.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.