Buněčná a molekulární biologie pro Biomedicínské vědy

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem tohoto projektu je získávat nové vědecké informace z biomedicínsky orientovaných výzkumných témat, která mají potenciál objasňovat podstatu lidských onemocnění. Půjde přitom o aplikaci metod molekulárně-biologických, molekulárně-genetických a metod buněčné biologie. Na výzkumu se budou podílet všechny samostatné vědecké týmy Biologického ústavu LF MU disponujícími odlišnými výzkumnými tématy a nástroji. Kláíčovou součástí projektu je zapojení doktorských a magisterských studentů.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.