Revitalizace brownfieldů a koncept Smart Cities

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Economics and Administration. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1011/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Revitalizace brownfieldů a zanedbaných městských částí a jejich přeměna v chytré čtvrtě představuje nový, moderní a aktuální fenomén, kterému je věnováno čím dál tím více pozornosti. Realizace chytrých čtvrtí na místě dříve využívaných a dnes často opuštěných územích přináší městu příležitosti nad rámec běžné revitalizace, neboť na jednom prostoru je uskutečňováno vícero politik. Navrhovaný projekt se zaměřuje zejména na identifikaci a analýzu faktorů, jež jsou ovlivněny revitalizací brownfieldů a jejich přeměnou v nové moderní čtvrtě. Předložený projekt tematicky úzce souvisí s předmětem disertační práce řešitelky i s širším výzkumem, kterému se akademický pracovník a garant projektu docent Josef Kunc dlouhodobě věnuje.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.