Identifikační a predikční modely aplikované na kraniofaciální oblast člověka: inovace a validace

Project Identification
MUNI/A/1153/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt specifického výzkumu navazuje na výzkumy z předchozích let zaměřené na rozvoj aplikačního potenciálu morfologických znaků obličeje, studium ontogenetických trajektorií a vývojových souvislostí měkkých a tvrdých tkání obličeje (kosti, zuby) a jejich interakce s faktory vnějšího a vnitřního prostředí. Projekt a jeho výstupy mají za cíl kombinovat získané znalosti do podoby nových predikčních a identifikačních modelů aplikovatelných v antropologické praxi a současně ověřit již existující metodické postupy.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.