Specifický výzkum v oblasti funkční genomiky a proteomiky (SV-FGP)

Project Identification
MUNI/A/0985/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Specifický výzkum se zaměří na tyto oblasti: 1) Eukaryotické chromozomy - jejich struktura, evoluce, regulace funkcí a mechanismy udržující stabilitu genomu 2) Biologie telomer 3) Signální dráhy v regulaci vývoje rostlin a jejich adaptace na stres 4) Molekulární příčiny vrozených poruch. Projekt integruje hlavní směry výzkumu realizovaného v rámci závěrečných prací studentů magisterského a doktorského studia v Laboratoři funkční genomiky a proteomiky, NCBR, PřF MU, a rozvíjí cíle výzkumných projektů pracovníků, kteří u těchto studentů působí v rolích školitelů a konzultantů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.