Project information
Studium pokročilých problémů v oblasti teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání

Project Identification
MUNI/A/0877/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt se bude zabývat řešením pokročilých problémů v oblasti teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání. Budeme se zabývat modelováním 2D struktury hvězdného větru rychle rotujících horkých hvězd. Budeme studovat magnetosféry chemicky pekuliárních hvězd. Bude využívat metodu Monte Carlo na řešení problému přenosu záření a při řešení rovnic kinetické rovnováhy ve hvězdných větrech a discích. Budou určeny vlastnosti větru hvězdy HD 45166 s ohledem na vlastnosti jejího hvězdného větru a míru ztráty hmoty. Soustředíme se na měření radiálních rychlostí hvězd s kandidáty na exoplanety. Podrobně budeme studovat vybrané magnetické chemicky pekuliární hvězdy. Budeme odvozovat pětirozměrnou a trojrozměrnou akci. Budeme dále pokračovat ve studiu nerelativistických systémů a vztahu mezi gravitací a termodynamikou. Budeme se zaobírat studiem dvojhvězdy s kompaktní složkou.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.