Project information
Simultaneous gene transcription and translation

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
GJ20-16013Y
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

U prokaryot je nově přepsaná RNA okamžitě navázána na ribozomy a transkripce je tak přímo spřažena s translací. To je v přímém kontrastu s transkripcí a translací u eukaryot, kde jsou oba procesy odděleny jadernou membránou. Některé ds DNA viry se nicméně replikují v cytoplasmatických továrnách infikovaných eukaryotických buněk, což zvyšuje pravděpodobnost toho, že by transkripce u virů mohla být přímo spřažena s translací na hostitelských ribozomech.
Předmětem tohoto projektu je objasnění mechanismu transkripčně-translačního spřažení a lepší pochopení mechanismů genové regulace u bakterií. Po biochemické stránce charakterizujeme spřažení transkripce a translace u bakterií a strukturně popíšeme spřažené komplexy pomocí kryo-elektronové mikroskopie.
Naším cílem je otestovat hypotézu, že replikace cytoplasmatických DNA virů vyžaduje spřažení transkripce a translace. Kryo-elektronová tomografie bude využita na vizualizaci in situ uspořádání ribozomů ve virových továrnách u infikovaných buněk. Naše strukturní studie může vést k novým farmakologickým přístupům inhibice virových infekcí.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.