Analýza chůze specifických skupin populace (Chůze seniorů a osob s MP)

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Deformace nohy, snížení podélné i příčné nožní klenby a problémy s chůzí, které jsou častými obtížemi i u běžné populace, mají vyšší četnosti u seniorů a u osob s mentálním postižením. Cíl projektu, zjištění stavu nožní klenby a časoprostorových parametrů chůze, je zaměřen na dvě specifické skupiny populace: seniory a mentálně handicapované. Počet vědeckých studií zabývajících se tímto tématem u této věkové skupiny a u mentálně handicapovaných je omezený, ačkoliv stav nohy výrazně ovlivňuje možnosti pohybového výkonu.