Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
TL03000202
Project Period
4/2020 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Mendel University in Brno

Cíle projektu: 1) objektivně klasifikovat a kvantifikovat relevantní determinanty a území disparity zdraví obyvatelstva v ČR, a to především na úrovni nižších územních celků ČR (krajů/okresů/SO ORP, měst, obcí a vybraných oblastí/lokalit). 2) určit vzájemný vztah oblastí zdraví, jejich dimenzí a determinant a objasnit jejich relevanci ke kvalitě života obyvatelstva. 3) vymezit hlavní příčiny nerovností ve zdraví jak na makro (strukturální), tak na mikro (individuální) úrovni. 4) specifikovat oblasti/lokality a skupiny populace s projevy nerovností ve zdraví, definovat jejich socio-ekonomické, demografické, environmentální a individuální příčiny. Cílů bude dosaženo spojením odborníků a informací z oblasti SHUV a výstupů technického charakteru (interaktivní mapy ve web. aplikaci, SW).

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.