Project information
Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
TL03000202
Project Period
4/2020 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Mendel University in Brno

Cíle projektu: 1) objektivně klasifikovat a kvantifikovat relevantní determinanty a území disparity zdraví obyvatelstva v ČR, a to především na úrovni nižších územních celků ČR (krajů/okresů/SO ORP, měst, obcí a vybraných oblastí/lokalit). 2) určit vzájemný vztah oblastí zdraví, jejich dimenzí a determinant a objasnit jejich relevanci ke kvalitě života obyvatelstva. 3) vymezit hlavní příčiny nerovností ve zdraví jak na makro (strukturální), tak na mikro (individuální) úrovni. 4) specifikovat oblasti/lokality a skupiny populace s projevy nerovností ve zdraví, definovat jejich socio-ekonomické, demografické, environmentální a individuální příčiny. Cílů bude dosaženo spojením odborníků a informací z oblasti SHUV a výstupů technického charakteru (interaktivní mapy ve web. aplikaci, SW).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.