Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov (SkloKeram)

Investor logo
Project Identification
INT_SK_2020
Project Period
5/2020 - 10/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Brno University of Technology
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčekav Trenčíne

Cílem projektu je prostřednictvím výměnných vzdělávacích stáží studentů a pedagogických pracovníků mezi třemi renomovanými výzkumnými pracovišti zvýšit relevantnost obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce a vývoje inovací, a to jeho rozšířením o výzkumná témata technologie výroby a charakterizace skleněných a keramických materiálů.
Celkové oprávněné výdaje: 140 023,80 EUR

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.