Project information
Rekonstrukce průběhu česko-moravské zemské hranice a zmapování hraničních znaků pro účely jejich prohlášení za kulturní památku (Zpamátnění hranice)

Investor logo
Project Identification
TL03000154
Project Period
5/2020 - 4/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je prohlášení zachovalých hraničních znaků (zejména kamenů) na zemské hranici Čech a Moravy za kulturní památku. Tomu předchází dvě fáze projektu. V první půjde o rekonstrukci co nejpřesnějšího průběhu česko-moravské zemské hranice k datu jejího de iure zrušení (31.12.1948). Proto budou využity mapy pozemkového katastru. Výstupem bude datový soubor využitelný v databázi CZ_RETRO. Druhou fázi projektu představuje zmapování hraničních znaků v terénu, jejímž podkladem bude rekonstruovaný průběh hranice z první fáze projektu doplněný o lokace hraničních znaků dle map pozemkového a stabilního katastru. Výstupem této fáze projektu bude dokumentace hraničních znaků sloužící především k tvorbě návrhů na prohlášení věci za kulturní památku.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.