Rekonstrukce průběhu česko-moravské zemské hranice a zmapování hraničních znaků pro účely jejich prohlášení za kulturní památku (Zpamátnění hranice)

Investor logo
Project Identification
TL03000154
Project Period
5/2020 - 4/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je prohlášení zachovalých hraničních znaků (zejména kamenů) na zemské hranici Čech a Moravy za kulturní památku. Tomu předchází dvě fáze projektu. V první půjde o rekonstrukci co nejpřesnějšího průběhu česko-moravské zemské hranice k datu jejího de iure zrušení (31.12.1948). Proto budou využity mapy pozemkového katastru. Výstupem bude datový soubor využitelný v databázi CZ_RETRO. Druhou fázi projektu představuje zmapování hraničních znaků v terénu, jejímž podkladem bude rekonstruovaný průběh hranice z první fáze projektu doplněný o lokace hraničních znaků dle map pozemkového a stabilního katastru. Výstupem této fáze projektu bude dokumentace hraničních znaků sloužící především k tvorbě návrhů na prohlášení věci za kulturní památku.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.