Project information
Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka - od genetické determinace k územní kohezi

Investor logo
Project Identification
TL03000527
Project Period
5/2020 - 4/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
Faculty of Finances and Management
University of West Bohemia in Pilsen

Periferie, determinované okrajovou polohou oproti jádrům osídlení, se vyznačují zpravidla úbytkem obyvatelstva, nedostatečnou infrastrukturou a nízkou ekonomickou výkonností. Území přiléhající k hranici krajské (vnitřní dimenze) či státní (vnější dimenze) Česka tak vyžadují zvláštní pozornost územní samosprávy (krajů) i státní správy, zatímco zřejmě nejvíce je tato problematika akcentována prostřednictvím programů přeshraniční spolupráce Evropské unie. Projekt se proto soustředí na vymezení obou typů periferie, analýzu socioekonomické situace vč. přístupu jednotlivých krajů k uzavřenosti regionálního rozvoje. Vyústění vlastního výzkumu v modelových územích spočívá ve formulaci opatření a doporučení k omezení negativních aspektů ve smyslu posílení územní koheze Česka.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.