Posílení resilience venkova prostřednictvím aktivizace lokálních aktérů a vlastníků půdy

Investor logo
Project Identification
TL03000007
Project Period
4/2020 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Geonics of the ASCR, v. v. i.
Research Institute of Cartography
Mendel University in Brno
Tomas Bata University in Zlín
Envipor, s.r.o.
Association of Private Agriculture of the Czech Republic

Cílem předkládaného projektu je aktivizace vlastníků půdy (vč. obcí); a posílení jejich odpovědnosti za hospodaření na jejich půdě a to za účelem posílení resilience krajiny v kontextu klimatické změny.

Projekt:
I.) sumarizuje stav české půdy,
II.) kvantifikuje klíčové motivace vlastníků (vč. obcí) k odpovědnému vlastnictví půdy,
III.) hledá východiska domnělých i skutečných překážek, které zemědělcům brání v konverzi k udržitelnějšímu hospodaření,
IV.) segmentuje vlastníky půdy, komunikuje s nimi za účelem posílení jejich pozice při vyjednávání o pachtovní smlouvě se zemědělcem,
V.) vytváří informační webový portál se zapojením občanské vědy včetně snadného dohledání pozice parcely a plodiny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.