Optimalizace proporcí respirátoru CIIRC RP95-3D pro nedospělé osoby ve věkové kategorii 4 až 18 let (Respirátor CIIRC RP95-3D pro nedospělé osoby)

Project Identification
MUNI/31/02202003/2020
Project Period
5/2020 - 6/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Ústav antropologie PřF MU spolupracuje s CIIRC ČVUT na vývoji respirátoru RP95-3D. Aktuální konstrukční návrh respirátoru byl vytvořen pro dospělé jedince. Navrhujeme, že bychom v rámci projektu Proof of Concept provedli testování rozměrové a tvarové vhodnosti respirátoru pro věkové kategorie nedospělých jedinců v rozsahu 4 až 18 let s využitím 3D digitálních modelů obličejů nedospělých osob zahrnutých v biometrické databázi Fidentis (www.fidentis.cz/database). Databáze Fidentis je ve vlastnictví Masarykovy univerzity a s ohledem na citlivost osobních údajů obsažených v databázi je zpřístupněna odborné veřejnosti jen ve velmi omezené podobě (3D modely nedospělých osob jsou využívány výhradně pro interní účely). Pro potřeby rozvoje spolupráce s ČVUT týkající se vývoje ochranných pomůcek pro nedospělé osoby je proto zcela zásadní, aby část vývoje respirátoru probíhala za spoluúčasti řešitelského týmu z Masarykovy univerzity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.