Plazmatem asistovaná úprava nanovláken pro filtrační účely

Project Identification
MUNI/31/02202002/2020
Project Period
5/2020 - 4/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmětem dílčího projektu je ověření technologie úpravy nanovláken pomocí plazmatu generovaného při atmosférickém tlaku pro jejich využití k filtraci vzduchu. Budeme sledovat vliv plazmatu generovaném při atmosférickém tlaku pomocí rovinných a zakřivených DCSBD elektrod za účelem zvýšení užitných vlastností nanovlákenného materiálu. Budeme se soustředit jak na úpravu samotných nanovláken (např. fyzikální a chemická funkcionalizace nanovláken, změna velikosti pórů), tak na úpravu nosného substrátu (např. zvýšení adheze k substrátu). Výstupem dílčího projektu s komerčním potenciálem by mělo být ověření využití technologie, která by vedla k případné komercializaci DCSBD technologie do výrobní linky na přípravu nanovláken.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.