VZÁJEMNĚ PROPOJENÝ SYSTÉM IDENTIFIKACE A ROZVOJE PŘÍRODOVĚDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ JMK NA MU V ROCE 2020 (Identifikace a rozvoj nadaných žáků a studentů)

Project Identification
0029/7/NAD/2020
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Investice do rozvoje talentů přináší společnosti nemalý užitek v mnoha oblastech. Toto téma je jednou z priorit MŠMT. Cílem předloženého projektu je navázat a pokračovat na
Masarykově univerzitě v synergickém, odborně zakotveném, vzájemně provázaném systému identifikace a vzdělávání talentovaných žáků a studentů (v přírodních vědách), ale i podpory jejich učitelů, případně rodičů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.