Predikční úloha molekulárních biomarkerů pro stanovení fyzické zdatnosti, časných parametrů kardiovaskulárního rizika a stárnutí u české populace seniorů a zjištění vlivu intervenčních programů na vybrané parametry fyzické zdatnosti–longitudinální studie

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/51/04/2020
Project Period
7/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Tým FSpS se posledních pět let intenzívně zabývá problematikou procesů stárnutí organismu a vlivu pohybové aktivity na tyto procesy. Ve spolupráci s excelentními vědeckými týmy Ceitecu, LF a Recetoxu vznikají kvalitní vědecké výstupy.
Navrhovaný projekt přímo navazuje na projekty 0960/2018 a MUNI/51/06/2019 Predikční úloha molekulárních biomarkerů pro stanovení fyzické zdatnosti, časných parametrů kardiovaskulárního rizika a stárnutí u české populace seniorů a zjištění vlivu intervenčních programů na vybrané parametry fyzické zdatnosti – I. a II.

Zcela přirozeným procesem je pokračování nastavených spoluprací a pokračování ve sledování stejných parametrů v čase (longitudinální studie).

Cílem tohoto projektu je vytvoření kohorty a provedení vstupní diagnostiky pro následnou longitudinální studii, která bude, vzhledem k její náročnosti rozdělena na více částí.
Cílem studie bude sledování follistatinů a parametrů fyzické zdatnosti (svalová hmota a síla, posturální stabilita a kardiorespirační zdatnost) v čase. Tato část studie bude již financována z jiných zdrojů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.