Covid-19 infodemic: AI communication platform suppressing in connection with journalistic and media ethic

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
TL04000176
Project Period
9/2020 - 2/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Charles University
NEWTON Media, a. s.

Cílem interdisciplinárního projektu, propojujícího žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, je snížit míru infodemie nejen ve vztahu ke Covid-19, ale též k dalším budoucím pandemiím - a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích (např. neadekvátní práce novinářů s daty, neadekvátní volba referenčních příkladů a srovnání, nedostatečná znalost lékařské terminologie apod.), jimž lze čelit nástroji novinářské a mediální etiky, resp. "žurnalistiky založené na důkazech". Projekt využívá prvků umělé inteligence (dále jen AI), propojení relevantních odborníků a zajištění dostupnosti výsledků odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového portálu, resp. aplikací. Výstupy řešení jsou reflexí problémů reálné praxe při průniku žurnalistického a lékařského pole.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.