Termická analýza ve výuce anorganické a materiálové chemie

Project Identification
FRVS/328/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky základních laboratorních cvičení z anorganické chemie a instrumentálních cvičení z anorganické a materiálové chemie. Inovace spočívá v modifikaci nebo novém zavedení úloh s tématem metod termické analýzy do cvičení v průběhu studia v bakalářském a magisterském programu Chemie. Postupně bude termická analýza představována od jednoduché aplikace v základním cvičení z anorganické chemie přes rozšiřující cvičení z metod chemického výzkumu až po specializovaná cvičení s pokročilými úlohami v předmětech analýzy materiálů a cvičení z instrumentálních technik anorganické chemie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.