Project information
Inovace praktické výuky ve studijním oboru Chemie konzervování-restaurování

Project Identification
FRVS/456/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Studium oboru Chemie konzervování-restaurování na PřF MU v Brně se realizuje v bakalářském i magisterském programu a od doby, kdy bylo poprvé spuštěno (v r. 2004) se změnila řada skutečností: byly získány zkušenosti z průběhu dosavadní výuky, zakoupena řada nových přístrojů a zařízení. Tyto skutečnosti vedly k úvahám o inovaci praktické výuky;byly získány nové výukové prostory v Univerzitním kampusu Bohunice, což nabízí další možnosti realizovat především inovovaná praktická cvičení;výrazně vzrostly počty posluchačů ve cvičeních, což klade zvýšené nároky na vybavení úloh drobnými laboratorními pomůckami.

  • Inovace se zaměřuje na sledování procesu konzervování-restaurování (v podmínkách cvičení často simulovaného). Jde o permanentně prováděnou fotodokumentaci, sledování a záznam podmínek mikroklimatu při vypracovávání úloh. Hlavním smyslem je naučit studenty pracovním postupům souvisejících s preventivní konzervací předmětů kulturního dědictví.
  • Druhá část se týká konkrétní inovace vybraných úloh. Je založena na doplnění materiálního vybavení úloh o přístroje a laboratorní pomůcky. S ohledem na to pak budou inovovány návody k úlohám.
  • Cílem inovace je zkvalitnit praktickou výuku v oboru péče o předměty kulturního dědictví z hlediska chemického přístupu, naučit studenty návykům a dovednostem, které musí pracovník, který má ve svém popisu práce péči o tyto předměty, zvládnout tak, aby tato péče byla kvalifikovaná a přinášela jejich ochranu v podobě, kterou si sbírkové předměty a památky zaslouží.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.