Tvorba nového předmětu: Environmentálně geografické praktikum

Project Identification
FRVS/1775/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem navrhovaného projektu je vytvoření nového předmětu s názvem Environmentálně geografický výzkum. Předmět bude zacílen na rozvíjení praktických dovedností studentů formou terénní a laboratorní výuky se zaměřením na environmentální problematiku, svou povahou bude mít charakter projektové výuky. K laboratorní části výuky bude využita nová laboratoř environmentální geografie, která je v současnosti na Geografickém ústavu budována a bude dokončena v letošním roce. Předmět bude koncipován jako soubor několika menších projektů, řešených v průběhu semestru, které budou tématicky zaměřeny na problematiku využívání přírodních zdrojů, přírodní hrozby a rizika, změny krajiny, ekologickou stabilitu krajiny a její management a životní prostředí ve městě. Uvedená témata budou studenti řešit v prostoru města Brna a jeho okolí (urbánní, suburbánní a rurální krajiny brněnské aglomerace).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.