Inovace speciálních laboratoří z biochemie

Project Identification
FRVS/1815/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Obsahem projektu je vybudování základů pro speciální laboratoře Ústavu biochemie PřF MU. Ty by měly v této fázi zahrnovat především metody založené na fysikálně chemických principech. Dosavadní způsob vzdělání studentů v tomto směru trpí roztříštěností a ne dosti koncepčním uspořádáním. Projekt by měl zvkvalitnit a rozšířit výchovu studentů v tomto směru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.