Transdisciplinary Digital Education in Data-Driven Management: Innovative, Sustainable and Inclusive Approaches to Support StartUps and Small and Medium-Sized Enterprises in Europe (DDM4SME)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
2020-1-AT01-KA203-078134
Project Period
11/2020 - 8/2023
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Georg-August-Universität Göttingen
Donau Universität Krems
Kazimieras Simonavicius University (KSU)

Projekt DDM4SME se zaměřuje na rozvoj a uskutečňování interdisciplinárního vzdělávání v oblasti digitalizace, digitálních technologií,s tím související práce s daty a možnosti jejich zpracování. Tato oblast je pro začínající podniky a MSP v Evropě v současné době stále důležitější, protože se prosazuje koncept Data-Driven Management, tedy rozhodování na základě (automatického) zpracování velkého množství dat.
Projekt je založen na inovativním, udržitelném a inkluzivním přístupu. Do projektu jsou zapojeni odborníci s různých oblastí a různých výzkumných prostředí.
Cílem projektu je vytvořit výukové materiály a další podklady pro uskutečnění výukových seminářů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.