Kvalita ve škole (Kva)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem projektu je obsahová i metodologická podpora vlastních výzkumných aktivit studentů doktorského studia studijního programu Pedagogika na Ústavu pedagogických věd FF MU. Zastřešujícím tématem pro doktorské výzkumné projekty jsou jevy a procesy související se školou, aktéry jejího života i nejbližším okolím. Konceptuálním rámcem studentských výzkumů jsou faktory ovlivňující kvalitu veškerých procesů odehrávajících se ve vzdělávacích institucích. Klíčovým přitom bude fenomén učení. Takto sledovaná témata profilují obor, jejich zkoumání má význam pro vzdělávací praxi i politiku, stejně jako pro rozvoj metodologie výzkumu v pedagogických vědách.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.