Project information
Biomedicínské vědy

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem tohoto projektu je získávat nové vědecké informace z oblasti biomedicínských věd, které mají potenciál objasňovat podstatu lidských onemocnění. Na výzkumu se budou podílet všechny samostatné a sdílené vědecké týmy Biologického ústavu LF MU, které řeší různá/samostatná výzkumná témata. Klíčovou součástí projektu je zapojení doktorských studentů programu Biomedicínské vědy a pregraduálních studentů Lékařské fakulty, kteří tvoří nedílnou součást všech výzkumných týmů.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.