Relativistic Effects in Paramagnetic NMR Spectroscopy (RELMAG)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA21-06991S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Projekt RELMAG je zaměřen na systematické studium relativistických efektů na NMR posuny
paramagnetických systémů. Pro získání hyperjemných NMR posunů pro sadu sloučenin
založených na 5d prvcích budou provedeny moderní čtyř komponentní výpočty EPR parametrů
pomocí metod teorie funkcionálu hustoty. Vztah mezi elektronovou spinovou strukturou a parametry EPR budou dále zkoumány pomocí analýzy jednotlivých příspěvků elektronového gtenzoru
a hyperjemného štěpícího A-tenzoru s využitím poruchové teorie. Výsledky tohoto
projektu umožní odhalení obecnějších principů a formulaci nových chemických konceptů.
Projekt tak přispěje k našemu hlubšímu pochopení relativistických vlivů a posílení
interpretačního potenciálu NMR spektroskopie systémů s otevřenou elektronovou slupkou.
Další rozvoj paramagnetické NMR spektroskopie přispěje k předpovědi a vysvětlení NMR
rezonancí v neobvyklých oblastech posunů a charakterizaci nových exotických a nestabilních
systémů a materiálů.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.