Flavonoidy jako unikátní třída molekul fotochemicky uvolňujících oxid uhelnatý

Investor logo
Project Identification
GA21-01799S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Microbiology of the ASCR, v. v. i.
Charles University

Oxid uhelnatý (CO) je přirozeně se vyskytující plynná signální molekula kombinující přirozenou toxicitu s pozoruhodným terapeutickým potenciálem a zároveň obtížnou administrací. Proto je velká poptávka po fotoaktivovatelných molekulách uvolňujících CO (fotoCORM), chemických činidlech, která umožňují přesnou prostorovou a časovou kontrolu nad uvolňováním CO. Některé flavonoidy, polyfenolické sloučeniny, které se nacházejí prakticky ve všech rostlinných tkáních a které jsou důležité v mnoha farmaceutických nebo léčebných aplikacích, mohou fotochemicky uvolňovat CO. V tomto projektu se budeme detalně zabývat fotochemií přírodně se vyskytujících i synteticky připravených flavonoidů jako potenciálních fotoCORMů, což povede k pochopení základních principů struktury a fotoreaktivity. Sloučeniny s nejvhodnějšími vlastnostmi a s in vivo potenciálem budou testovány pro biomedicínská použití jako fotoCORMy. Za použití specifických zvířecích modelů se budou studovat chemopreventivní/terapeutické aktivita flavonoidů s cílem zaměřit se na roli CO v organismu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.