Studentský výzkum v oblastech environmentální toxikologie v roce 2021

Project Identification
MUNI/A/1611/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V roce 2021 podpoří projekt specifického výzkumu studenty PřF MU - především studenty doktorského programu Environmental Health Sciences, ale i dalších motivovaných studentů (NMgr a Bc) studentů zapojených do výzkumu. Plánované výzkumné aktivity povedou k získání nových vědeckých poznatků v tématech vodní a půdní ekotoxikologie, humánní environmentální toxikologie (včetně mechanismů toxicity) a také v tématech hodnocení osudu a rizik látek v prostředí. Kromě zajištění financí studentů pro výzkum (stipendia, dílčí úvazky, přímá podpora výzkumných výdajů) projekt podpoří zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity – např. podpora účasti a prezentací na konferencích (včetně virtuálních), případných letních školách, workshopech nebo placených webinářích. Výstupy z projektu budou především publikace studentů v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.