Project information
Specifický výzkum v oblasti „Life Sciences“

Project Identification
MUNI/A/1674/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na specifický výzkum v oblasti „Life Sciences“, především v oborech strukturní a rostlinné biologie, genomiky, proteomiky a molekulární medicíny. Při řešení výzkumných úkolů budou využívány a kombinovány biologické, biochemické, biofyzikální i bioinformatické metody. Řešení jednotlivých cílů projektu se budou účastnit výzkumné týmy, jejichž podstatnou částí jsou studenti doktorských studijních programů garantovaných ústavy Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR) a Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (CEITEC MU).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.