Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek 2021

Při vývoji nových metod a instrumentace pro analýzu organických sloučenin a biosloučenin se budeme opírat o spektrometrické, separační a elektrochemické techniky. Aplikací vhodné kombinace těchto metod se snažíme dosáhnout vysoké selektivity při zachování nízkých mezí detekce a krátké doby analýzy. Důležitou úlohu hrají chemometrické postupy, modelování a zpracování dat.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.