Specifický výzkum s využitím přístupů funkční genomiky a proteomiky (SV-FGP)

Project Identification
MUNI/A/1301/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt se zaměří na tyto tématické oblasti: 1) Eukaryotické chromozomy - struktura, evoluce, epigenetické mechanismy a mechanismy udržující stabilitu genomu 2) Biologie telomer 3) Signální dráhy v regulaci vývoje rostlin a jejich adaptaci na stres 4) Molekulární příčiny vrozených poruch. Cílem projektu je integrace hlavních směrů výzkumu realizovaného v rámci závěrečných prací studentů magisterského a doktorského studia v Laboratoři funkční genomiky a proteomiky, NCBR, PřF MU. Rozvíjí prostřednictvím tvůrčí činnosti studentů cíle výzkumných projektů pracovníků, kteří u těchto studentů působí v rolích školitelů a konzultantů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.