Project information
Podpora výzkumné činnosti studentů Mikrobiologie

Project Identification
MUNI/A/1425/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je podpora výzkumné práce studentů magisterského studijního programu Mikrobiologie a studentů doktorského studijního programu Mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Materiální náklady na studentské závěrečné práce jsou významným kritériem při plánování experimentů. Díky projektu bude možné část těchto nákladů uhradit, což ve svém důsledku zvýší úroveň a kvalitu těchto prací. Finanční prostředky budou použity nejen na zakoupení chemikálií a reagencií, ale také spotřebního materiálu nebo pro podporu prezentace dosažených výsledků na národních nebo mezinárodních konferencích. Přidělené finanční prostředky povedou ke zvýšení úrovně experimentálního výzkumu studentů magisterského i doktorského studia Mikrobiologie.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.