Genová exprese v samčí zárodečné linii: regulační faktory a jejich responsivní elementy. (Regulace gen. exprese v pylu.)

Investor logo
Project Identification
GA21-15841S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Experimental Botany of the ASCR, v. v. i.

Vývoj samčího gametofytu (pylu) krytosemenných rostlin je komplexní proces, který vyžaduje
koordinovanou transkripční aktivitu mnoha různých genů. Projekt se zabývá podrobnou analýzou promotorových oblastí genů regulujících vývoj pylu, proteiny asociovanými s těmito promotorovými sekvencemi a jejich popsáním jejich aktivní úlohy ve vývoji pylu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.