Pokročilé metody pro ultrarychlou diagnostiku přechodného argon obsahujícího plazmatu

Investor logo
Project Identification
GA21-16391S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hodláme zkoumat ultrarychlou kinetiku v pulzních a streamerových plazmatech pomocí vysocerozlišené sub-nanosekundové optické emisní spektroskopie a časově závislých modelů. Cílem je vývoj pokročilých diagnostických metod pro plasma v argonu a příměsech na sub-nanosekundové škále. Budou použity techniky časově korelovaného čítání fotonů, intenzifikovaných CCD kamer, řešení Boltzmannovy kinetické rovnice, modelování plazmatu pomocí fluidních modelů a modelů chemické kinetiky plazmatu. Chceme identifikovat nejdůležitější kinetické procesy v jednotlivých fázích výbojů. Chceme vyvinout nové spolehlivé kolizně-radiační modely pro přesnou sub-ns (a i méně časově rozlišenou) plazmovou diagnostiku a identifikovat a kvantifikovat nepřesnosti těchto modelů. Vyvinuté modely by měly sloužit k určení parametrů plazmatu (elektrické pole, elektronová hustota a koncentrace vybraných částic). Na základě získaných poznatků chceme zkoumat možnosti cíleného přizpůsobení lokálních parametrů plazmatu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.