Project information
Pokročilé metody pro ultrarychlou diagnostiku přechodného argon obsahujícího plazmatu

Investor logo
Project Identification
GA21-16391S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hodláme zkoumat ultrarychlou kinetiku v pulzních a streamerových plazmatech pomocí vysocerozlišené sub-nanosekundové optické emisní spektroskopie a časově závislých modelů. Cílem je vývoj pokročilých diagnostických metod pro plasma v argonu a příměsech na sub-nanosekundové škále. Budou použity techniky časově korelovaného čítání fotonů, intenzifikovaných CCD kamer, řešení Boltzmannovy kinetické rovnice, modelování plazmatu pomocí fluidních modelů a modelů chemické kinetiky plazmatu. Chceme identifikovat nejdůležitější kinetické procesy v jednotlivých fázích výbojů. Chceme vyvinout nové spolehlivé kolizně-radiační modely pro přesnou sub-ns (a i méně časově rozlišenou) plazmovou diagnostiku a identifikovat a kvantifikovat nepřesnosti těchto modelů. Vyvinuté modely by měly sloužit k určení parametrů plazmatu (elektrické pole, elektronová hustota a koncentrace vybraných částic). Na základě získaných poznatků chceme zkoumat možnosti cíleného přizpůsobení lokálních parametrů plazmatu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.