Project information
Diverzita a fyziologické mechanizmy stárnutí v populaci volně žijícího pěvce

Investor logo
Project Identification
GA21-22160S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Vertebrate Biology of the ASCR, v. v. i.
Biological Centre of the ASCR, v. v. i.

Pochopení fyziologických, evolučních a ekologických zdrojů variability v životních historiích volně žijících jedinců a důsledků této variability pro jejich fitness je ústředním tématem současného evolučně-ekologického výzkumu stárnutí. V projektu navrhujeme studovat tuto problematiku s využitím našich dlouhodobých demografických a fyziologických dat z volně žijících populací vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Vlaštovka je hojně studovaný druh pěvce, u něhož je možný sběr celoživotních dat díky extrémně vysoké míře věrnosti hnízdišti. Plánujeme využít soubor přístupů unikátně kombinující demografii, experimentální manipulace, kvantitativní genetiku, fyziologii, metabolomiku a systémovou biologii z cílem: (i) pochopit individuální heterogenitu ve stárnutí a životních historiích, včetně role dědičné variability a raného vývoje, (ii) prozkoumat asynchronicitu stárnutí v různých znacích a její důsledky pro fitness, (iii) zhodnotit nákladnost reprodukční investice, (iv) identifikovat metabolické biomarkery fitness a stárnutí a (v) testovat roli metabolické dysregulace v procesu stárnutí.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.