Odpovědnost za škodu v autorském právu a související kolizní otázky

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1695/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

V kontextu rychlého vývoje moderních technologií dochází v oblasti autorského práva ke změnám projevujícím se též ve zjednodušení šíření autorskoprávně chráněných děl a přístupu k nim. Toto zjednodušení se pak citelně projevuje též v rovině porušování autorských práv, respektive v otázce jejich ochrany a vymáhání kompenzace za toto porušení. Aktuálním problémem je v této souvislosti zvyšující se počet případů porušení obsahujících mezinárodní prvek.

Projekt představuje dílčí část stejnojmenného disertačního projektu a jeho cílem je analýza institutu odpovědnosti za škodu způsobenou porušením autorských práv v rovině hmotněprávní a kolizní. Pozornost se v této fázi zaměří především na analýzu jednotlivých pojmových znaků odpovědnosti v kontextu aktuálního vývoje, dále pak na navazující kolizní souvislosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.