Synergy of lytic bacteriophages and antibiotics in the therapy of topical infections of Staphylococcus aureus (PAS-based therapy of S. aureus infections)

Project Identification
NU21J-05-00035
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine

V důsledku častého používání antibiotik vznikají bakteriální kmeny, u kterých se akumulují geny pro antibiotickou rezistenci. Tyto kmeny postupně nahrazují původní citlivé populace, a to zejména v nemocničním prostředí. Proto se zvyšuje poptávka farmaceutických společností a lékařů po nových a účinných léčivech. Konzervativní přístup vyžaduje kontinuální vývoj nových antibiotik, což je velmi nákladné a časově náročné. Alternativou je využití tzv. fágové terapie, tedy preparátů obsahujících lytické bakteriofágy, jejichž vývoj a příprava jsou časově i finančně mnohem méně náročné. Avšak fágová terapie stále zůstává experimentální léčbou v důsledku absence regulačních pravidel pro její registraci. Kromě použití samotných fágů anebo antibiotik existuje i možnost jejich kombinace pro účinnější eradikaci bakteriálních infekcí a zacílení na dosud rezistentní kmeny díky synergickému efektu. Současné podávání fágů a antibiotik navíc zvyšuje bezpečnost pacientů v klinických studiích, protože minimalizuje riziko rozvinutí sekundární infekce přerůstajícím rezistentním kmenem, která by mohla mít pro pacienta fatální následky. V rámci projektu budou identifikována antibiotika s pozitivním dopadem na růstové vlastnosti terapeutických stafylokokových fágů 812 z čeledi Myoviridae a P68 z čeledi Podoviridae. Koncentrace antimikrobiálních látek a bakteriofágů budou optimalizovány a testovány in vitro a in vivo, díky čemuž bude vyhodnocena jejich účinnost proti rezistentním kmenům Staphylococcus aureus a zároveň jejich bezpečnost. Posuzován bude také vliv kombinované terapie na produkci stafylokokových exotoxinů v porovnání se standardní léčbou. Na základě identifikované synergie a s ohledem na bezpečnost bude definován přípravek, kombinující fágy a antibiotika, se zvýšeným účinkem na stafylokokové lokální infekce, včetně chronických infekcí a biofilmu.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.