Project information
Transcriptomics and DNA methylation analysis in patients with focal cortical dysplasia

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NU21-04-00305
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Prague - Motol

Fokální kortikální dysplázie (FCD) patří k nejčastějším poruchám kortikálního vývoje a současně k nejčastějším příčinám farmakorezistní epilepsie. Jejich etiopatogeneze je nejasná a současné léčebné postupy jsou nedostatečně efektivní. Diagnostika FCD je navíc ztížena vysokým podílem normálních MRI nálezů u těchto pacientů.Cílem našeho projektu je: charakterizovat specifické transkriptomové a metylační vzorce jednotlivých podtypů FCD a korelovat výsledky těchto analýz s klinickým průběhem a prognózou pacientů po epileptochirurgii. Náš výzkum může odhalit nové signalizační kaskády podílející se na vzniku FCD. Projekt by mohl v důsledku zpřesnit diagnostiku a optimalizovat léčbu dětských i dospělých pacientů s farmakorezistentní epilepsií na podkladě FCD.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.