Zkoumání mechanických sil stromatu ve vývoji větvených orgánů

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
8J21FR009
Project Period
1/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem tohoto projektu je prozkoumat roli mechanických sil stromatu ve vývoji mléčné a slzné žlázy, a to prostřednictvím vzájemného spojení expertiz, sdílení dovedností, technik a vybavení české a francouzské laboratoře. Naše dílčí cíle jsou:
1. Prozkoumat, jak mechanické síly stromálních buněk mléčné/slzné žlázy tvarují vyvíjející se epitel in vivo pomocí transgenních myších modelů.
2. Vyvinou nové 3D ko-kultury slzné žlázy pro studium mechanických sil ex vivo.
3. Změřit mechanickou sílu fibroblastů mléčné/slzné žlázy z různých vývojových stupňů orgánu za pomocí mikroskopie trakčních sil (traction force microscopy).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.