VZÁJEMNĚ PROPOJENÝ SYSTÉM IDENTIFIKACE A ROZVOJE PŘÍRODOVĚDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ JMK NA MUNI V ROCE 2021 (SYSTÉM IDENTIFIKACE A ROZVOJE NADANÝCH 2021)

Project Identification
0010/7/NAD/2021
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Vkládat znalosti, čas i finance do rozvoje talentů přináší společnosti velmi významný užitek v mnoha oblastech. Toto téma je jednou z priorit MŠMT. Cílem tohoto projektu je navázat a pokračovat na Masarykově univerzitě v synergickém, odborně zakotveném, vzájemně provázaném systému identifikace a vzdělávání talentovaných žáků a studentů (v přírodních vědách), ale i v podpoře jejich učitelů, případně rodičů i prarodičů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.