Geologická olympiáda 2021 (Geologická olympiáda 2021)

Project Identification
0036/8/SOU/2021
Project Period
3/2021 - 5/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Geologická olympiáda (dále jen „GO“) je předmětová soutěž z geologických disciplín pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst tohoto směru. Podpora ústředního kola GO.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.