Demografická struktura novověkých populací na Moravě na základě kosterních pohřebišť

Project Identification
MUNI/A/1569/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Anabáze novokřtěnců (habánů) na Moravě v 16. a 17. století představuje historickou epizodu, která nabízí poměrně vzácnou možnost srovnání písemně dokumentovaného procesu migrace a časově přesně vymezené diaspory s demografickými údaji empiricky zjištěnými podle skeletů na příslušném kosterním pohřebišti. Konfrontace obou zdrojů informace o demografické dynamice závisí na kvalitě odhadu demografické struktury populace pohřbených, která je však obvykle sporná či vágní kvůli nespolehlivosti metod běžně užívaných pro odhad dožitého věku dospělých. Spolehlivější jsou laboratorní metody založené na mikroskopických postupech hodnocení zubních a kostních výbrusů, ty jsou však také technicky náročnější a pracnější. Smyslem projektu je vyhodnotit skelet a zuby novokřtěnců z pohřebiště v Přibicích pomocí těchto pokročilých metod a získat spolehlivé údaje o věku pohřbených v době jejich smrti, které poslouží následným demografickým analýzám při výzkumu této významné historické komunity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.