International Anthropological Student Conference 2022 (i-ANTHROP)

Project Identification
MUNI/B/1458/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Konference International ANTHROPological Student Conference 2022 (i-ANTHROP) bude poskytovat fórum pro magisterské a doktorské studenty orientované na antropologii. Program konference bude zahrnovat 4 zvané přednášky významných domácích a zahraničních odborníků. Na které tematicky navážou příspěvky magisterských a doktorských studentů antropologie a mladých vědců v příbuzných vědách, kteří při svých výzkumech využívají moderní antropologické metody (např. archeologové, sociologové, forenzní vědci atd.). Prezentace budou představovat jejich výzkumné výsledky. Preferovaný způsob prezentace příspěvků bude ústní představení výsledků, k dispozici bude také možnost prezentace posterů v tištěné formě. Konference se budou účastnit studenti jak českých, tak i zahraničních vysokých škol. Nejlepší příspěvky vybrané odbornou komisí budou publikovány v nejbližším vydání časopisu Anthropologia integra. Jednací řečí konference bude angličtina. Odborný profil konference bude úzce odrážet vědeckovýzkumné zaměření Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU a zároveň reflektovat výzvy, na které budou v následujícím desetiletí antropologové narážet. Jedná se o výzvy pramenící z globalizace, ekologických a zdravotních krizí. Hlavním cílem konference bude šíření nových poznatků v mladé vědecké komunitě a možnost navázat kontakty mezi začínajícími vědci. Studenti budou mít možnost získat zpětnou vazbu od odborníků v daném odvětví a rozšíří si přehled o nejnovější trendy v antropologii. Konference bude mít pozitivní dopad z hlediska reprezentace MU. Díky prezentaci výsledků v angličtině na mezinárodní scéně se zvýší tato konference kompetence magisterských a doktorských studentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.